ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ปีงบประมาณ 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 เม.ย. 2565

| 29 view

220420084807_0001_1

220420084807_0002_1