รับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูจำนวน 1 อัตรา

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูจำนวน 1 อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 มิ.ย. 2565

| 56 view

20220630_001

20220630_002

  20220630_003