นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้ร่วมงาน 8th Sichuan International Travel Expo ณ เมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน

นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้ร่วมงาน 8th Sichuan International Travel Expo ณ เมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน

7 ก.ย. 2564

19 view

      เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2564 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยนายวิธวินห์ โตเกียรติรุ่งเรือง กงสุล ได้ร่วมงาน 8th Sichuan International Travel Expo ณ เมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน โดยมีคณะกงสุลต่างประเทศประจำมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งร่วมด้วย

      ในการพบหารือระหว่างนายหม่า โป เลขาธิภารพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองเล่อซานกับคณะกงสุลต่างประเทศเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 นางทิพย์วรรณฯ ได้กล่าวในนามของคณะผู้แทนกงสุล ขอบคุณการต้อนรับที่อบอุ่น ชื่นชมเมืองเล่อซานที่มีชื่อเสียงด้านสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่เป็นมรดกโลก และขออวยพรให้งานมหกรรมฯ ประสบความสำเร็จและมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังได้ใช้โอกาสนี้ แจ้งให้ทราบถึงความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนการเยือน และความร่วมมือระหว่างไทยกับเมืองเล่อซานที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การศึกษา การพยาบาล รวมถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างเมืองเล่อซานกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้สถาปนาเป็นเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกันตั้งแต่ปี 2558 ตลอดจนความสัมพันธ์ในระดับประชาชนกับประชาชน 

      คณะกงสุลยังได้มีโอกาสศึกษาดูงานที่โรงงานผลิตน้ำแร่หนงฝู่ (สาขาเอ๋อเหมยซาน) ที่มีกำลังการผลิตเครื่องดื่มรวม 250,000 ตันต่อปี และศูนย์บริการใจเชื่อมใจเมืองเล่อซาน ซึ่งเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำหรับประชาชนและชาวต่างชาติ โดยบูรณาการการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆเพื่อแก้ไขปัญหาและให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถเข้าถึงข้อมูลกล้องวงจรปิดของรัฐบาลเมืองเล่อซานได้ทุกตัวแบบ real time

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ