Doctor A to Z ขยายระยะเวลาให้บริการคำปรึกษา COVID-19 ฟรี

Doctor A to Z ขยายระยะเวลาให้บริการคำปรึกษา COVID-19 ฟรี

21 เม.ย. 2564

97 view

ข่าวดีสำหรับคนไทยในมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง
แอปพลิเคชัน Doctor A to Z ขยายระยะเวลาให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับโรค COVID-19 แก่คนไทยที่พำนักในต่างประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อกรอกรหัส "DCA19" ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หากพบปัญหาในการใช้บริการผู้ใช้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line ID: @doctorAtoz

doctor_A_to_Z_20210421