Walk with BIC Chengdu ตอน ท่าเรือกว่อหยวน นครฉงชิ่ง

Walk with BIC Chengdu ตอน ท่าเรือกว่อหยวน นครฉงชิ่ง

29 มิ.ย. 2564

124 view

รายการ Walk with BIC Chengdu ตอน ท่าเรือกว่อหยวน นครฉงชิ่ง ประตูเศรษฐกิจของจีนตะวันตก #WalkWithBICChengdu

วิดีโอประกอบ