ข้อมูลมณฑลและเมืองสำคัญ

เมืองเล่อซาน (Leshan)

8 ก.ย. 2564

ข้อมูลพื้นฐานมณฑลเสฉวน

11 ม.ค. 2564

ข้อมูลพื้นฐานมหานครฉงชิ่ง

11 ม.ค. 2564