บทความเศรษฐกิจ

Walk with BIC Chengdu ตอน ท่าเรือกว่อหยวน นครฉงชิ่ง

29 มิ.ย. 2564

รายการ Walk with BIC Chengdu ตอน ท่าเรือบกคืออะไร และผู้ประกอบการไทยได้ประโยชน์อะไร

16 มิ.ย. 2564

การพัฒนาเมืองสาธารณะต้นแบบของนครเฉิงตูกับการพัฒนาประเทศตาม BCG Model ของไทย

10 พ.ค. 2564

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน : เบื้องหลังความสำเร็จของการขจัดความยากจนในจีน

18 มี.ค. 2564

ครบรอบ 1 ปีเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง

11 ม.ค. 2564

นครฉงชิ่ง-มณฑลเสฉวนร่วมจัดตั้ง “เขตใหม่ชวนหยูเกาจู๋”

11 ม.ค. 2564

“เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู - ฉงชิ่ง” กลไกการผลักดันยุทธศาสตร์การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคจีนตะวันตก

20 ต.ค. 2563

ผู้ประกอบการไทยควรรู้ “นักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่” กลุ่มผู้บริโภคที่ทรงอิทธิพลในปัจจุบัน

31 ม.ค. 2562

สำรวจตลาดนมเปรี้ยว ในยุคที่ผู้บริโภคชาวจีนเน้นเรื่องสุขภาพ

29 ต.ค. 2561