ข่าวเศรษฐกิจ

Walk with BIC Chengdu ตอน ท่าเรือกว่อหยวน นครฉงชิ่ง

29 มิ.ย. 2564

รายการ Walk with BIC Chengdu ตอน ท่าเรือบกคืออะไร และผู้ประกอบการไทยได้ประโยชน์อะไร

16 มิ.ย. 2564

การพัฒนาเมืองสาธารณะต้นแบบของนครเฉิงตูกับการพัฒนาประเทศตาม BCG Model ของไทย

10 พ.ค. 2564

ดัชนีชี้วัดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนครฉงชิ่ง ปี 2563 อยู่ในอันดับที่ 7 ของประเทศ

11 ม.ค. 2564

ครบรอบ 1 ปีเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง

11 ม.ค. 2564

นครฉงชิ่ง-มณฑลเสฉวนร่วมจัดตั้ง “เขตใหม่ชวนหยูเกาจู๋”

11 ม.ค. 2564

รถไฟจีน (เฉิงตู) - ยุโรป ขบวนแรกที่บรรทุกข้าวบาร์เลย์จากรัสเซียเดินทางถึงนครเฉิงตู

25 ธ.ค. 2563

ตอน เขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เฉิงตูตะวันออก Chengdu Eastern New Area

22 ธ.ค. 2563

CPI เดือนพฤศจิกายนของมณฑลเสฉวนลดลงร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน

21 ธ.ค. 2563