โอกาสทางเศรษฐกิจ

Walk with BIC Chengdu ตอน Chengdu Smart Park สวนสาธารณะอัจฉริยะ

15 ธ.ค. 2564

Walk with BIC Chengdu ตอน Chengdu Smart City เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต

15 ต.ค. 2564

Cross-Border e-Commerce ทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยที่ต้องการลองตลาดจีน

6 ก.ย. 2564

Walk with BIC Chengdu ตอน กล่องปริศนา เทรนด์ของธุรกิจใหม่ในจีน ตอนที่ 2

6 ส.ค. 2564

Walk with BIC Chengdu ตอน กล่องปริศนา เทรนด์ของธุรกิจใหม่ในจีน

3 ส.ค. 2564

Walk with BIC Chengdu ตอน ท่าเรือกว่อหยวน นครฉงชิ่ง

29 มิ.ย. 2564

Walk with BIC Chengdu ตอน ท่าเรือบกคืออะไร และผู้ประกอบการไทยได้ประโยชน์อะไร

16 มิ.ย. 2564

การพัฒนาเมืองสาธารณะต้นแบบของนครเฉิงตูกับการพัฒนาประเทศตาม BCG Model ของไทย

10 พ.ค. 2564

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน : เบื้องหลังความสำเร็จของการขจัดความยากจนในจีน

18 มี.ค. 2564