1,630 view

           สารจากท่านกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู                 

微信图片_20230315133829

      สวัสดีค่ะ พี่น้องชาวไทยที่พำนักอาศัยในมณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่งทุกท่าน

      ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่คนที่ 7 ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง มีประชากรรวมกันมากกว่า 112 ล้านคน มณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งถือเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญในภาคตะวันตกของจีน เป็นเมืองยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย

      ประเทศไทยกับมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรใกล้ชิดในทุกระดับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งรวม 10 ครั้ง และได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อซ่อมแซมทำนุบำรุงโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยาง เซียนเฟิงลู่ สิรินธร ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2551 นับเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่ส่งผลต่อมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและความสัมพันธ์ใกลัชิดระหว่างไทยและมณฑลเสฉวนตลอดมา มณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งต่างเป็นพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของไทย ปัจจุบัน วิสาหกิจขนาดใหญ่ของไทยได้เข้าลงทุนในมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งแล้ว เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ และเครือT.C. Pharmaceutical หรือกระทิงแดง

      ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง การคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ชาวไทยถือเป็นภารกิจที่สำคัญอันดับต้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ทำงานเชิงรุกเพื่อดูแลช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย เช่น การจัดสรรถุงยังชีพให้แก่พี่น้องชาวไทยในสถานการณ์การล็อกดาวน์ จัดสรรยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และจัดสรรชุดตรวจหาเชื้อโควิด- 19 (ATK) เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีการแพร่ระบาดฯ ระลอกใหม่ ปัจจุบันมีชาวไทยที่ลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ่ประมาณ 150 คนและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยสถานกงสุลใหญ่ ฯ มีแผนจัดโครงการหลายด้านเพื่อพี่น้องชาวไทย เช่น โครงการกงสุลสัญจรที่นครฉงชิ่งกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย โครงการส่งเสริมทักษะและโอกาสด้านอาชีพ และโครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาไทย เป็นต้น

      ในปี พ.ศ. 2568 ไทยและจีนจะเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 50 ปี ดิฉันและทีมประเทศไทยในนครเฉิงตูจะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การศึกษา การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่าย ดังคำกล่าวที่ว่า“จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”

      สุดท้ายนี้ ดิฉันขออวยพรให้พี่น้องชาวไทยในมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งทุกคนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและมณลเสฉวนและนครฉงชิ่งให้แน่นแฟ้นยาวนานสืบต่อไปค่ะ

 

นางสาวสิรินทร์ สุรทิณฑ์         

      กงสุลใหญ่