เอกสารเดินทางฉุกเฉิน

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ส.ค. 2566

| 937 view

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน
 (Emergency Travel Document : ETD)

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ

1. คำร้องขอ ETD (ขอรับที่สถานสถานกงสุลใหญ่ฯ )

2.บัตรประจำตัวประชาชน

3.ใบแจ้งความในเขตท้องที่ที่ทำหนังสือเดินทางหายใบConfirmation of Reporting the Loss of Passport จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีน