นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยนางสาวพิชชาภรณ์ หลิวเจริญ กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ซานอี (Tri-Meds Innovation Center) Chengdu Medical City เขตเวินเจียง นครเฉิงตู โดยมีนายหลี่ อี้ รองเลขาธิการ พคจ. เขตเวินเจียง ให้การต้อนรับ

นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยนางสาวพิชชาภรณ์ หลิวเจริญ กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ซานอี (Tri-Meds Innovation Center) Chengdu Medical City เขตเวินเจียง นครเฉิงตู โดยมีนายหลี่ อี้ รองเลขาธิการ พคจ. เขตเวินเจียง ให้การต้อนรับ

8 ก.พ. 2564

26 view
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยนางสาวพิชชาภรณ์ หลิวเจริญ กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ซานอี (Tri-Meds Innovation Center) Chengdu Medical City เขตเวินเจียง นครเฉิงตู โดยมีนายหลี่ อี้ รองเลขาธิการ พคจ. เขตเวินเจียง ให้การต้อนรับ
Chengdu Medical City ก่อตั้งเมื่อปี 2551 เป็นพื้นที่สำหรับการลงทุน การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมถึงการผลิตยาและอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบด้วยสถาบันและวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเภสัชกรรมที่มีชื่อเสียงทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 464 แห่ง อาทิ สถาบันการประเมินด้านเภสัชพลศาสตร์ของโรงพยาบาลฮว๋าซี บริษัท Haisco Pharmaceutical Group บริษัท Biokin Pharmaceutical ของจีน รวมทั้งบริษัทจากฝรั่งเศส และสหรัฐฯ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ AI และ Big Data มาใช้
นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เยี่ยมชมบริษัท Haisco Pharmaceutical Group ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2543 เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในกลุ่มเภสัชกรรมและเป็นผู้ผลิตยารายใหญ่อันดับที่ 5 ของจีน ดำเนินการด้านการวิจัยและพัฒนายาและเคมีภัณฑ์
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ และนายหลี่ฯ ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยกับ Chengdu Medical City โดยวิสาหกิจใน Chengdu Medical City อาจพิจารณามาลงทุนในไทยเพื่อขยายฐานการผลิตและการวิจัยและพัฒนาด้าน Health & Well-being โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ซึ่งมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและมีเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ (EECmd) และ Genomics Thailand (EECg)
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ