นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย​วัฒนธรรม​และศิลปะ​แห่งมณฑล​เสฉวน​ (Sichuan University of Culture and Arts)

นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย​วัฒนธรรม​และศิลปะ​แห่งมณฑล​เสฉวน​ (Sichuan University of Culture and Arts)

12 ม.ค. 2564

54 view

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย​วัฒนธรรม​และศิลปะ​แห่งมณฑล​เสฉวน​ (Sichuan University of Culture and Arts) ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัย และได้พบหารือกับนายหลิว เหลียงฮุ่ย เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหาวิทยาลัยและรองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง คณบดี และคณาจารย์​ โดยมหาวิทยาลัย​ได้แจ้งความประสงค์ที่จะมีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและศิลปะวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยของไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน การอบรมภาษาจีน - ไทย การสัมมนาทางวิชาการ และความร่วมมือด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เป็นต้น ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ยินดีที่จะพิจารณาให้ความร่วมมือและประสานงานต่อไป

Sichuan University of Culture and Arts ตั้งอยู่ที่เมืองเหมียนหยาง เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานิเทศศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและผลิตบุคลากรเข้าสู่วงการบันเทิงและวงการสื่อสารมวลชน​ด้วย

111 222   333   444