กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เยือนวิสาหกิจจีนด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของจีน

กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เยือนวิสาหกิจจีนด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของจีน

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 มี.ค. 2565

| 74 view

20220324_001

          เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยนายวิธวินห์ โตเกียรติรุ่งเรือง กงสุล ได้เยือนบริษัท Dongfang Electric Corporation โดยมี Mr.Luo Zhigang ประธานกรรมการบริหารและคณะให้การต้อนรับ

20220324_003  
          ผู้บริหารบริษัท Dongfang Electric Corporation ได้แนะนำภาพรวมและการดำเนินงานของบริษัท ความร่วมมือด้านการผลิตพลังงานกับไทยในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงแผนความร่วมมือกับไทยในอนาคต โดยเฉพาะในด้านพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาตามนโยบาย BCG Model ของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและแสวงหาความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดกับบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมโอกาสและการลงทุนด้านพลังงานในไทยในอนาคต

20220324_004 20220324_005

          บริษัท Dongfang Electric Corporation เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่ที่สุดในจีนที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตอุปกรณ์ด้านพลังงาน โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เช่น พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อน พลังงานนิวเคลียร์และพลังงานก๊าซธรรมชาติ โดยมีความร่วมมือกับไทยมานานนับ 20 ปี

20220324_002

20220324_006

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ