มาตรการใหม่สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 (Information for traveling to Thailand from 1 April 2022)

มาตรการใหม่สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 (Information for traveling to Thailand from 1 April 2022)

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 เม.ย. 2565

| 56 view

20220401_001 20220401_002 20220401_003 20220401_004