สัมมนาส่งเสริมการลงทุนด้านการแพทย์และสุขภาพในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมการไปลงทุนในไทยของวิสาหกิจจีน

สัมมนาส่งเสริมการลงทุนด้านการแพทย์และสุขภาพในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมการไปลงทุนในไทยของวิสาหกิจจีน

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2565

| 12 view

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูร่วมกับสำนักงานการต่างประเทศ นครเฉิงตู
จัดสัมมนา “Opportunities for Investment in Thailand : Medical and Wellness Industry”ณ นครเฉิงตู เพื่อให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายและสิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐไทยมอบให้แก่นักลงทุน โดยมีนายโอว อวี้ซง รองผู้อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครเฉิงตู และนายหลิว จ้าวเฟิง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพ คณะกรรมการสุขภาพนครเฉิงตู รวมทั้งผู้แทนจากภาครัฐและวิสาหกิจของจีนจากสาขาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ เข้าร่วมทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์รวมประมาณ 80 คน

20220427_02

          นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ยืนยันความแข็งแกร่งและโอกาสฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทย บทบาทการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพของไทย และชี้ให้เห็นโอกาสการขยายตลาดและการเติบโตด้านการแพทย์และสุขภาพในไทย ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับการลงทุนคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกิดใหม่ อาทิ การผลิตเครื่องมือแพทย์ระดับไฮเอนด์ จีโนมิกส์ ชีวเภสัชภัณฑ์ การแพทย์แม่นยำในไทย โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนจีนที่ประสงค์ลงทุนในไทย

20220427_03

          นอกจากนี้ นางดลพร อัชววรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ประจำนครเซี่ยงไฮ้ และ ดร. นุสรา สัตย์เพริศพราย รองผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ให้ข้อมูลทั้งในด้านนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพของรัฐบาลไทย ตลอดจนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและมิใช่ภาษี และผู้บริหารบริษัท Chengdu Zhicheng Huatian Composite Materials Co., Ltd. วิสาหกิจจีนที่ไปลงทุนในประเทศไทยได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความเห็นต่อศักยภาพและจุดเด่นของไทยที่เอื้อต่อการไปลงทุน

20220427_04

         20220427_06              20220427_05         

20220427_07

          การสัมมนาดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาบางรายแสดงความสนใจไปลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ ในสาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยกับนครเฉิงตู และวิสาหกิจของจีนจากสาขาอุตสาหกรรมทางการแพทย์อีกด้วย

20220427_08

20220427_01