นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้เข้าพบกับนางถัง เอี้ยน รองอธิบดีกรมพาณิชย์มณฑลเสฉวน ณ ที่ทำการกรมพาณิชย์มณฑลเสฉวน เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับทิศทางและเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของมณฑลเสฉวนในระยะ 5 ปีข้างหน้า

นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้เข้าพบกับนางถัง เอี้ยน รองอธิบดีกรมพาณิชย์มณฑลเสฉวน ณ ที่ทำการกรมพาณิชย์มณฑลเสฉวน เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับทิศทางและเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของมณฑลเสฉวนในระยะ 5 ปีข้างหน้า

9 ม.ค. 2564

40 view

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยนางสาวเนตรนภิศ จุลกนิษฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู นางสาวพิชชาภรณ์ หลิวเจริญ กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าพบกับนางถัง เอี้ยน รองอธิบดีกรมพาณิชย์มณฑลเสฉวน ณ ที่ทำการกรมพาณิชย์มณฑลเสฉวน เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับทิศทางและเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของมณฑลเสฉวนในระยะ 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ระหว่างไทยและมณฑลเสฉวนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น การแลกเปลี่ยน/การไปมาหาสู่ระหว่างนักธุรกิจของไทยและมณฑลเสฉวน และการเชิญชวนให้วิสาหกิจจีนเสฉวนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ การแพทย์และสาธารณสุข และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ไปลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC

11 22