โครงการแลกเปลี่ยนสานสัมพันธ์ไทย - จีน (รุ่นที่ 1)

โครงการแลกเปลี่ยนสานสัมพันธ์ไทย - จีน (รุ่นที่ 1)

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ต.ค. 2566

| 178 view

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 นางสาวนิษา เรืองวงศ์วิทยา ผู้แทนโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษาและนางสาวทาง จิ่นเซี๋ย ผู้แทนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งแห่งที่สองของนครเฉิงตู พร้อมคณะนักเรียนไทยที่เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนสานสัมพันธ์ไทย - จีน (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 15 - 28 ตุลาคม 2566 เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวณัฐฐ์สิริ นิ่มยี่สุ่น รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ในโอกาสนี้ ผู้แทนฯ ได้รายงานผลความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างทั้งสองโรงเรียน โดยในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเมืองที่ดีของนครเฉิงตูในด้าน (1) การพัฒนาผังเมือง (2) การวางระบบคมนาคมขนส่ง และ (3) การรักษาความปลอดภัยอีกด้วย


ทั้งนี้ กิจกรรมข้างต้นเป็นหนึ่งในความสำเร็จของการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาไทย - จีน ให้ครอบคลุมในหลายระดับของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยสถาบันทั้งสองได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างกันเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

57ef158653ca1c8c85b033e97294409

f8041ad744f1913eeffcae270c25ee3

ce6f430f6bc16e3343115f78d88de20

57179d7dc7722c1d15fac372095c99c  

8dd03a3c77ad8ce1503752f101d88fa