นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้ศึกษาดูงานที่ Chengdu International Railway Port ณ เขตชิงไป๋เจียง นครเฉิงตู

นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้ศึกษาดูงานที่ Chengdu International Railway Port ณ เขตชิงไป๋เจียง นครเฉิงตู

23 ธ.ค. 2563

62 view

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู พร้อมด้วยนางสาวเนตรนภิศ จุลกนิษฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู นางสาวพิชชาภรณ์ หลิวเจริญ กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ศึกษาดูงานที่ Chengdu International Railway Port ณ เขตชิงไป๋เจียง นครเฉิงตู ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์สำคัญของนโยบายข้อริเริ่มแถบและเส้นทางที่รัฐบาลเสฉวนและรัฐบาลเฉิงตูต่างให้การสนับสนุน รวมถึงการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างประเทศของจีนตะวันตกเฉียงใต้ผ่านการขนส่งเส้นทางรถไฟจีน-ยุโรป (เส้นทางรถไฟหรงโอว) และเส้นทางรถไฟ+เรือ (หรงโอวพลัส) จากนครเฉิงตู ผ่าน (1) ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ ไปยังประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ และ (2) ท่าเรือ    ชินโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง
นอกจากนั้น ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้านำเข้าจาก 32 ประเทศ อาทิ เยอรมนีและอิตาลี โดยศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เมียนมา มาเลเซีย และเวียดนาม อยู่ระหว่างการก่อสร้างและตกแต่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม 2564ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือกับนายหลี่ เจียนจวิ้น รองผู้อำนวยการเขตชิงไป๋เจียง เกี่ยวกับพัฒนาการด้านระบบการขนส่งทางรางไทย-เสฉวน การส่งเสริมความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงและขนส่งสินค้าโดยใช้เส้นทางรถไฟไปยังประเทศไทย และการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟไทย-จีน และลาว-จีน ในอนาคต นอกจากนั้น สองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายและแสดงสินค้าไทยในศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าของอาเซียนในเขตชิงไป๋เจียงด้วย

รูป_1 รูป_2   รูป_5   รูป_6