Prince Mahidol Award 2022

Prince Mahidol Award 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มิ.ย. 2565

| 153 view

          สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเสนอชื่อบุคคลและ/หรือองค์กรที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสาขาการแพทย์ ๑ รางวัล และการสาธารณสุข ๑ รางวัล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยหน่วยงานที่สนใจสามารถเสนอชื่อบุคคล และ/หรือองค์กรที่มีความเหมาะสม ไปยัง E-Mail : [email protected] และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.princemahidol.ac.th

info_PMA_nomination_2565

วิดีโอประกอบ

Prince Mahidol Award 2022