นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thai Fruits Golden Months Chongqing 2021

นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thai Fruits Golden Months Chongqing 2021

16 พ.ค. 2564

66 view

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thai Fruits Golden Months Chongqing 2021 ณ ห้างสรรพสินค้าหย่งฮุย นครฉงชิ่ง ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตูร่วมกับห้างสรรพสินค้าหย่งฮุยและบริษัท JOY WING MAO GROUP จัดขึัน เพื่อส่งเสริมให้ชาวจีน โดยเฉพาะชาวฉงชิ่งที่ชื่นชอบผลไม้ไทยสามารถหาซื้อผลไม้ไทยที่มีคุณภาพและรสชาติยอดเยี่ยมรับประทานได้ในนครฉงชิ่ง

ภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้ไทย อาทิ ทุเรียน มังคุด มะพร้าว ส้มโอ ลำไย ฯลฯ การจัด live-streaming เพื่อส่งเสริมให้ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักของชาวจีนมากยิ่งขึ้น และการสาธิตทำอาหารไทย เมนูแกงเผ็ดเนื้อย่าง โดยนำผลไม้ไทยมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารด้วย

งานดังกล่าวมีผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐของนครฉงชิ่ง ได้แก่ สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตัวแทนภาคเอกชนและผู้ประกอบการเข้าร่วม

1 2   3   4   5   6   7   8