“ThailandPlus” Application

“ThailandPlus” Application

22 ม.ค. 2564

49 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๔
เป็นต้นไป ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย (ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ) จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ThailandsPlus” บนโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งทำการลงทะเบียนก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย โดยใช้
รหัส ๖ หลักจากระบบการออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (COE Online) และเลขที่หนังสือ COE ของท่าน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store/ Play Store/ Huawei App Gallery หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด
 
The Royal Thai Consulate-General in Chengdu would like to inform that from
14 Jan 2021 onward, all the visitors wishing to enter Thailand are required to download
the application “ThailandPlus” on the mobile phone and complete the registration with the Certificate of Entry (COE) code and Reference ID prior to their arrival in Thailand.
The application can be downloaded from App Store/ Play Store/ Huawei App Gallery or the QR Code below.

 

T2

T3